Ny app för patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Ny app för patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Celgene och Ung med psoriasis har utvecklat en ny app – Psapp, för patienter som lever med psoriasis eller psoriasisartrit. Psapp är tänkt att hjälpa patienten att ta kontroll och bidra till att skapa goda rutiner genom att löpande dokumentera hur sjukdomen utvecklas över tid.

Psoriasis går i skov och kan förändras och förvärras med tiden. Den nya appen möjliggör för patienterna att få en överblick över hur sjukdomen utvecklas över tid och dela informationen med sin läkare.

Psapp har flera funktioner som är baserade på standardtester som sjukvården använder, såsom klåda, PASI (Psoriasis Area Severity Index) och DLQI (Dermatology Life Quality Index). Genom att mäta PASI kan patienten enkelt följa sina hudsymtom. DLQI är ett mått på hur sjukdomen påverkar patientens livskvalitet. Dessa utvärderingar kan göras kontinuerligt för att hjälpa patienten att följa sin sjukdom. För patienter med psoriasisartrit finns även funktioner för att mäta hur pass allvarliga ledproblem man har (Health Assessment Questionnaire, HAQ), samt att det går att följa ömma och svullna leder över tid.

– Vi såg att det saknades ett bra verktyg för den här patientgruppen. För att innehållet och funktionerna ska bli så relevanta som möjligt har vi, i samarbete med Ung med psoriasis, haft en nära dialog med läkare och sjuksköterskor under hela utvecklingsprocessen. Vi hoppas att Psapp kan hjälpa patienter att få en bättre sjukdomsbild, följa sin utveckling och bli mer engagerade i sin behandling, säger Carl-Gustav Fabiansson, Business Unit Director på Celgene.

Via appen kan man även ta hud- och nagelselfies. Den funktionen är viktig för att kunna följa förändringar över tid. Det kan även vara bra att visa bilderna för sin läkare som då kan bedöma hur sjukdomen utvecklas och hur patienten svarar på sin behandling.

– Appen är ett utmärkt verktyg för att dokumentera sin sjukdom över tid och använda materialet för att bättre förstå sjukdomen och därmed få hjälp med att hitta behandlingar och rutiner som passar just mig. Den hjälper mig i min kontakt med läkaren och vi kan tillsammans diskutera vad som fungerar bäst för just mig, säger Tarlan Oskooei, Ombudsman på Förbundet Ung med psoriasis.

All information och alla bilder lagras uteslutande i den egna appen för att garantera en säkrad integritet.Appen är gratis och finns att ladda ner för både Iphone och Android.