Niklas Prager utsedd till ny verkställande direktör för Medivir

Niklas Prager är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har under sin karriär främst arbetat inom läkemedelsindustrin i ett flertal olika befattningar. Niklas har lång erfarenhet av såväl snabbväxande forsknings- och teknologibaserade bolag som stora internationella läkemedelsföretag. Niklas har bland annat varit anställd inom Merck & Co. Inc. i USA och i Sverige samt varit vd för Pfizer AB, Envirotainer AB och Qbtech AB.

Niklas är väl insatt i Medivirs verksamhet från sin tid som styrelseordförande i BioPhausia och han valdes in i Medivirs styrelse i maj i år.

”Jag är väldigt glad att välkomna Niklas i rollen som vd för Medivir” säger Birgitta Stymne Göransson, styrelseordförande i Medivir. ”Styrelsen har under våren låtit genomföra en omfattande rekryteringsprocess med flera kvalificerade kandidater. Niklas erfarenheter från både biotech och big pharma och hans nätverk inom såväl svensk som internationell läkemedelsindustri passar Medivir perfekt. Niklas kommer att kunna bidra och stärka bolaget ytterligare inom viktiga områden som strategisk affärsutveckling och kommersialisering.”

“Jag ser fram mot arbetet som vd för Medivir”, säger Niklas Prager. ”Medivir är ett attraktivt företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas efter den framgångsrika marknadsintroduktionen av simeprevir. Tillsammans med styrelsen och Medivirs kvalificerade forskare och medarbetare kommer jag att fokusera på att vidareutveckla och synliggöra värdet på bolaget. En uppdatering av Medivirs strategiska plan har högsta prioritet, och det arbetet pågår redan för fullt.”

I samband med att Niklas Prager tillträder befattningen som vd och koncernchef lämnar han Medivirs styrelse och erbjuds att ansluta till Medivirs långsiktiga incitamentsprogram (LTI) för 2014
Styrelsen framför även ett varmt tack till Maris Hartmanis som varit vd för Medivir sedan 2011.