Niels Christiansen utsedd till ny VD i Bactiguard

Rekryteringsprocessen inleddes i samband med att Johan Rugfelt i december informerade styrelsens ordförande om att han önskade lämna VD-rollen i Bactiguard. Han kommer i samband med att Niels Christiansen tillträder som VD att återgå till sin tidigare befattning som Chief Operating Officer (COO) i bolaget.

Styrelsens kravspecifikation på den nya VDn har varit goda ledaregenskaper, erfarenhet av att utveckla verksamheter och generera stark tillväxt, att agera i en internationell, börsnoterad miljö och tidigare erfarenhet av medicinteknik- eller life science branschen.

“Jag är mycket glad över rekrytering av Niels Christiansen till Bactiguard. Bolaget befinner sig i en uppbyggnads- och tillväxtfas och Niels har många års erfarenhet av att driva utveckling i både stora börsbolag som Siemens och tillväxtbolag som HemoCue. Han har visat en förmåga att framgångsrikt leda organisationer i förändring och generera tillväxt i en internationell miljö”, säger Christian Kinch, styrelseordförande i Bactiguard.

”I och med att Johan Rugfelt nu återgår till sin roll som COO säkerställer vi viktig kontinuitet i bolaget i ett läge där Johans privata situation inte gör det möjligt för honom att fortsätta som VD”, fortsätter Christian Kinch.

”Bactiguards teknologi räddar liv och det är en viktig drivkraft för mig. Vårdrelaterade infektioner och spridningen av multiresistenta bakterier är stora samhällsproblem, som Bactiguard hjälper till att förebygga. Jag är därför stolt över möjligheten att få leda bolaget i den expansionsfas som ligger framför oss”, säger Niels Christiansen.

Niels Christiansen är 54 år och var VD för HemoCue AB mellan 2008 och 2014. Dessförinnan var han anställd i Siemens AG i mer än 20 år i olika VD-funktioner, samt i chefsbefattningar inom R&D, försäljning, marknadsföring, strategi och affärsutveckling, i både medicinteknik- och energisektorn.

Han har en Bachelor of Engineering från Danmarks Tekniske Universitet och en Master of Business Administration från Rutgers University, New Jersey.