Niclas Lindqvist – Ny Affärsområdeschef på Medhouse, More Medical

Niclas Lindqvist tillträder som Affärsområdeschef på Medhouse, More Medical. Niclas är molekylärbiolog med 20 års erfarenhet från läkemedelsbranschen, främst som nationell- och global produktchef samt brand leader. Han har också byggt upp nya terapiområden hos flera företag i täta samarbeten med respektive avdelning inom Regulatory Affairs och Pharmacovigilance. De senaste åren har Niclas arbetat med konsultuthyrning och rekrytering inom LifeScience samt med utbildningar, bl.a. för Medical Scientific Liaisons och inom Compliance.

Niclas