Nationell läkemedelsstatistik under luppen

Sedan i januari 2014 har eHälsomyndigheten haft i uppdrag att förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik. Ett uppdrag som övertagits från Apotekens Service AB och dessförinnan från apoteksmonopolet. Resan från en ensam apoteksaktör, med uppgift att förvalta sin egen inköps- och försäljningsstatistik, till en myndighet som ska samla in och sammanställa försäljningsuppgifter från en lång rad affärsdrivande verksamheter, har varit fylld med utmaningar. Det finns i dag en bra bit över 100 apoteksaktörer, runt 6 000 försäljningsställen för receptfria läkemedel och en handfull partihandlare med direktleveranser till detaljhandeln och vården. Samtidigt som apoteksbranschen har förändrats har också andra delar av läkemedelsförsörjningen utvecklats, till exempel när det gäller sjukhusens läkemedelsinköp. Nya och diversifierade affärsmodeller samt ett ökat fokus på kunskaps- och ekonomistyrning skapar nya behov för uppföljning hos både läkemedelsmarknaden och samhällets olika aktörer.

 

Läs hela artikeln som PDF