Nationell läkemedelslista – Propositionen lagd idag

Registret ska samla uppgifter om bland annat patienters förskrivna läkemedel. Patientens behov av integritet ska tillgodoses.Ökad patientsäkerhet och effektivare arbete
Den nationella läkemedelslistan ska öka patientsäkerheten och effektivisera arbetet vid ordination och förskrivning av läkemedel.  Regeringen föreslår att en ny lag – lag om nationell läkemedelslista – ersätter lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.

Integritetshöjande åtgärder
Propositionens avvägningar handlar främst om förhållandet mellan patientsäkerhet och personlig integritet, något som bland annat har påverkats av EU:s dataskyddsförordning. I propositionen föreslår regeringen integritetshöjande åtgärder som sökbegränsningar, samtycke och spärrning. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. Krav på hälso- och sjukvårdens aktörer och deras uppgiftsskyldighet föreslås dock träda i kraft den 1 juni 2022.

Här kan du läsa hela propositionen