Morgandagens patient måste bli mer kunnig – inte bara informerad

Den demografiska utvecklingen med fler äldre som når en högre ålder till följd av forskningsframsteg och ökat hälsomedvetande bidrar till att de närmaste 40 åren beräknas sjukvårdskostnadernas andel av BNP öka med 25 procent. Samhället i stort, sjukvården i synnerhet, försäkringsbolag, anhöriga kommer i längden ej att mäkta med detta förändringstryck. Det krävs ett om- och nytänkande inom sjukvården. Det synes nu som en av sjukvårdens största utmaningar är logistisk och inte medicinsk. De senaste åren har mediebevakningen av hälso- och sjukvården ökat i stor omfattning, vilket har medfört att många patienter och anhöriga är mer informerade, insiktsfulla, aktiva och krävande. Denna process är sannolikt bara i sin början och bör välkomnas av vårdaktörerna, som då också bör ha en god informations- och kommunikationsberedskap. Sjukvården måste likställa sig i kontakt, språk och information med sina patienter. Men att patienten upplever sig informerad och insatt, ifrågasätter och ställer frågor, innebär dock inte med självklarhet alltid att han/hon är tillräckligt insatt för att förstå svaren. Som vårdgivare måste man förstå sitt sändarperspektiv och skilja på information och på patientens kunskap. Morgondagens patient är ännu mer informerad men därmed inte mer kunnig. De medicinska framstegen och dess applikationer baseras på spridning och mångfald, men också de måste tolkas, bedömas och förstås. Här kommer dock nog alltid att finnas en ojämn fördelning av förståelse mellan patient och vårdgivare, något som vi som vårdgivare måste försöka neutralisera för den patient som så önskar och kan.

 

Läs hela artikeln som PDF