Mindfulness passar såväl Google, Apple, Facebook som läkemedelsbolag

Mindfulness passar såväl Google, Apple, Facebook som läkemedelsbolag
Redan 2007 började Google med sin medarbetarutbildning Search inside yourself, som är baserad på mindfulness. Utbildningen skapades av några av världens ledande´hjärnforskare, den religiöse ledaren´Dalai Lama och några av de första ingenjörerna som anställdes på Google. Kursen blev otroligt populär och varje år utbildar de ett stort antal av sina medarbetare. Bakgrunden till varför Google och andra framgångsrika företag väljer att satsa på denna typ av kompetensutbildning och träning är hur vi lever och verkar i dag. Rasmus Hougaard, en dansk före detta managementkonsult som nu är verksam i företaget Potential project, beskriver hur våra arbetsliv har utvecklats. Hans beskrivning sammanfattas med det engelska ordet paid (utifrån beskrivningens begynnelsebokstäver):

• Pressure
Det är ett ökat tryck på medarbetarna i de allra flesta organisationer och företag. Ofta minskar resurserna samtidigt som förväntningarna på prestation och resultat ökar. Vi förväntas vara tillgängliga på telefon och mejl även utanför arbetstiden.

• Always on
Vi är i stort sett alltid uppkopplade. Vi tar emot mejl efter arbetstid. Många är också ofta påkopplade mentalt vad gäller arbetsfrågor. Man har svårt att stänga av när man går hem för dagen.
• Information overload
I dagens samhälle nås vi hela tiden av en ständig ström av information. Det är inte bara företagen som kommunicerar med sina medarbetare utan även tv, tidningar och sociala medier skickar ständigt ut ny information som vi behöver ta del av. Hjärnan översköljs hela tiden av ny information och intryck.
• Distractions
Det är en ofantlig mängd distraktioner som vår hjärna tvingas att ta ställning till. Dessa distraktioner kan ta upp till 30 procent av arbetstiden. Det finns både externa och interna distraktioner som påverkas oss De strategier som de allra flesta tar till för att hantera arbets- och privatlivet är att dra in på pauser, ha ett högt tempo och ägna sig åt så kallad multitasking.

Läs hela artikeln som PDF