Michaël Lugez ny nordisk VD för Celgene

Michaël Lugez har tillträtt som ny VD på Celgene Nordic. Han efterträder Nicolas Verbeke som är kvar i bolaget som General Manager för Celgene i centrala och norra Europa. Michaël Lugez har arbetat på företaget sedan 2014 och kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för Inflammation och Immunologi i Frankrike.


– Celgene Norden befinner sig i en positiv tillväxtfas och det är med stor ödmjukhet som jag tar rollen som VD. Jag har lång erfarenhet av Celgene som bolag och jag ser nu fram emot att lära mig mer om de nordiska ländernas hälso- och sjukvårdsmarknad. Vi fortsätter investera i klinisk forskning i Norden och inom de närmaste åren hoppas vi kunna lansera både flera nya läkemedel och nya indikationer på existerande läkemedel, säger Michaël Lugez, VD Celgene Nordic.

Celgene Nordic har närmare 100 medarbetare i de nordiska länderna och bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren. I samband med att Michaël Lugez tillträdde som VD tillsattes även Lars Nicklasson som chef för Corporate Affairs och Market Access och Björn Hellström som chef för bolagets nya affärsområde för cell- och genterapi inom blodcancerområdet, CAR-T. Båda två arbetade tidigare på andra positioner i bolaget, i Schweiz och Stockholm.

Innovation är ett nyckelord i Celgenes verksamhet. Behovet att investera i medicinsk innovation har aldrig varit viktigare eftersom befolkningen åldras och sjukdomsbördan fortsätter öka. För att uppnå medicinska framsteg krävs investeringar och Celgene är det läkemedelsbolag som återinvesterar den högsta procentandelen, nästan 40%, av sin omsättning i forskning och utveckling av nya läkemedel. I Norden stödjer Celgene idag omkring 70 kliniska prövningar.

– Att patienter ges tillgång till nya innovativa behandlingar finansierar investeringar i framtida innovation. Celgene är tillsammans med myndigheter, akademin, patientföreningsgrupper och politiken viktiga aktörer i de nordiska ländernas innovationsekosystem. Vi vill fortsätta vara en stark samarbetspartner med dessa grupper för att bidra till bättre hälso- och sjukvårdslösningar för framtiden, säger Michaël Lugez.