Meda – en platt gigant som drivs av entreprenörskap

Vi är stolta över att utveckla ett svenskt företag och bidra till en utveckling i Sverige, säger Sverigechefen Mia Brundin med delar av den svenska verksamhetens ledning samlade runt konferensbordet. Meda är nämligen något så sällsynt som ett stort internationellt specialty pharmaföretag med huvudkontor i Sverige. I Solna närmare bestämt. Företaget grundades 1954, börsnoterades 1995 och har växt raskt genom förvärv sedan 2000-talet. Meda-koncernen förvärvade 2014 det italienska bolaget Rottapharm, ett av Europas ledande specialty pharma- företag. Verksamhetens fokus ligger på marknadsföring och försäljning samt på att ta fram nya produkter genom marknadsnära produktutveckling, det vill säga utan egen riskfylld forskning i tidig fas. Den svenska verksamheten, som håller till i samma byggnad som koncernledningen, har fokus på terapiområdena luftvägar och hud samt receptfria produkter (OTCprodukter), omsätter omkring 1,3 miljarder svenska kronor och Meda i Sverige placerar sig därigenom bland landets tio största läkemedelsföretag, enligt IMS. På det avlånga konferensbordet står en mängd olika OTC-produkter. En påminnelse om företagets breda sortiment och ranking som fjärde största inom OTC i Sverige, där Treo och SB12 är bland de största och mest kända. För att förbli lönsamma, krävs tydligt marknadsfokus och handlingskraft. Genom marknadsnära produktutveckling får äldre läkemedel nytt liv, med nya finesser och påtagliga fördelar för användaren. – Vår framgång bygger på att förvalta den breda produktportföljen på ett optimalt och lönsamt sätt, säger Magnus Wassén, chef för External Affairs och Market Access. Vi letar efter tillfällen att utveckla befintliga substanser utifrån ett vård- och patientbehov. Genom att arbeta aktivt med väletablerade prisvärda produkter kan de få nytt liv och utökad användning. Den marknadsnära produktutvecklingen innebär att vi erbjuder patienter förbättrade egenskaper hos befintliga läkemedel. Där har vi Medas ryggrad, styrka och ständiga utmaning.

 

Läs hela artikeln