Maria Prigorowsky till Paues Åberg

Maria Prigorowsky till Paues Åberg
Maria Prigorowsky har en stor erfarenhet av påverkansarbete inom hälso- och sjukvårdsfrågor, bland annat från Pharmacia, Cancerfonden och SKL.

Maria Prigorowsky blir Manager på Paues Åberg. Hon har bland annat bakgrund som opinionsansvarig på Cancerfonden där hon framgångsrikt verkade för att Sverige skulle få en nationell
cancerstrategi. Hon har varit projektledare på SKL med uppdrag att öka deltagande i nationella screeningprogram och tidigare pr-ansvarig på läkemedelsbolaget Pharmacia. Hon kommer senast från
en tjänst på WHO CC Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård.


Maria Prigorowsky