KI, Ferring och Rebiotix i jakten på nästa generations terapier på människans mikrobiom

KI, Ferring och Rebiotix i jakten på nästa generations terapier på människans mikrobiom

Läkemedelsbolaget Ferring och KI tillkännager i dag att de tecknat ett femårigt utökat avtal kring tidigare samarbete med syfte att utreda potentialen i den mänskliga mikrobiomet inom reproduktiv hälsa, kvinnors hälsa och gastroenterologi. 

Samarbetet samlar spetskompetens från KI för forskningens tidiga steg, företaget Rebiotix Inc. som sedan 2018 ingår i Ferring riktar in sig på de kliniska studiernas sista steg, och Ferring bidrar med terapiområdeskompetens och kommersialiseringskapacitet.

  • Samarbetet samlar experter från Ferring, Rebiotix och KI i syfte att öppna upp den potential som finns i forskning om människans mikrobiom.
  • I fokus för forskningen står tio kliniska studier som involverar cirka 9000 personer som kartlägger mikrobiomets roll i reproduktiv hälsa, kvinnors hälsa och gastroenterologi..
  • Den forskningsdata som samlas in ska komma till nytta för forskning och utveckling på områden där det i dag saknas effektiva behandlingar, till exempel återkommande missfall, förtidig födsel och inflammatorisk mag-tarmsjukdom.

Det utvidgade avtalet inkluderar sex kliniska studier i reproduktiv hälsa med cirka 6000 kvinnor och spädbarn och fyra gastroenterologiska studier med cirka 3000 vuxna och barn, för fortsatt forskning om mikrobiomets roll på områden där det i dag inte finns effektiva behandlingar som till exempel återkommande missfall, förtidig födsel och inflammatorisk tarmsjukdom.