Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler, ordförande, och Marc Gailhardou, vice ordförande för LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Malin Parkler, vd för Pfizer, har valts till ny styrelseordförande för branschorganisationen LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Vid LIFs stämma på fredagen valdes samtidigt Marc Gailhardou, vd för MSD, till vice ordförande.

Malin Parkler som varit ledamot i LIFs styrelse sedan 2014 och tidigare vice ordförande efterträder Niklas Karlberg som ny ordförande. Marc Gailhardou har varit ledamot sedan 2017 och valdes nu in som vice ordförande. Vid stämman valdes också fyra nya ledamöter in i styrelsen.

– Jag är mycket stolt över att ha fått förtroendet att bygga vidare på de viktiga insatser som Niklas Karlberg har gjort under sin tid som ordförande. LIF är i dag en aktiv och trovärdig partner i dialogen med andra aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Det vill jag fortsätta arbeta för och ytterligare förstärka, säger Malin Parkler.

– Hälso- och sjukvården står i dag dels inför stora ekonomiska utmaningar till följd av demografiska förändringar, dels inför nödvändiga strukturella förändringar. Samtidigt har den medicinska och den tekniska utvecklingen aldrig varit så stark som i dag. Nya medicinska behandlingar bidrar till att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar, och vi står inför helt nya behandlingsprinciper som cell- och genterapi med potential att kunna bota svårt sjuka människor. Nu måste alla aktörer inom sektorn jobba tillsammans för att ge patienter tillgång till bästa möjliga behandling, och tillsammans bygga Sverige starkare inom Life Science, säger Malin Parkler.

– Jag är mån om att förstå den omvärld som vi verkar inom så jag vill utforska hur vi ytterligare kan ta tillvara på patienternas och vårdens perspektiv och tillföra mer värde för dem och svensk hälsa. Och även vi inom branschen behöver lyfta blicken och spana in i framtiden, hur tror vi 2025 ser ut? Vilken roll och vilken betydelse vill vi som industri ha i den verkligheten, och hur tar vi oss dit? Styrelsen och LIF kommer därför i höst dra igång ett strategiskt visionsarbete, säger Malin Parkler.

LIFs nya styrelse för det kommande året:

Omval:

Malin Parkler, Pfizer, ordförande

Marc Gailhardou, Merck Sharp & Dohme (MSD), vice ordförande

Niels Abel Bonde, Novo Nordisk Scandinavia

Anna-Kaija Grönblad, Sanofi

Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline (GSK)

Lauri Lindgren, Amgen

Linn Mandahl AbbVie

Andrea Sambatti, Boehringer Ingelheim

Johan Ström, Biogen Sweden

Michelle Werner, Astra Zeneca

Nyval:

Björn Berglund, Swedish Orphan Biovitrum

Amy van Buskirk, Roche

Iddo Leshem, Bristol-Myers Squibb (BMS)

Judith Love, Novartis