Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler, vd Pfizer, valdes i fredags till ny ordförande för LIF. I en videointervju för LIFe-time.se lyfter hon fram läkemedelsutredningen som den enskilt viktigaste frågan, men hon aviserar också att LIFs styrelse ska blicka framåt i ett visionsarbete.

Malin Parkler var tidigare vice ordförande för LIF och under våren varit tillförordnad ordförande efter Niklas Karlberg, Novartis. Men nu är hon vald av stämman till ordinarie ordförande, ett spännande uppdrag, säger hon:

– LIF är en fantastisk organisation med många kompetenta medarbetare. En välfungerande organisation och styrelse. LIF är en uppskattad och trovärdig partner inom hälso- och sjukvården och har en stark röst. Sedan finns det områden där vi kanske inte alltid ses som relevanta, men där det vore önskvärt. Kunskapsstyrningen är ett sådant exempel, säger Malin Parkler.

Den sakfråga som blir absolut viktigast för henne och den nya styrelsen är den fortsatta processen med framtidens läkemedelssystem, efter att Toivo Heinsoos slutbetänkande nu remissbehandlats.

– Vi måste försöka få till ett hållbart pris- och subventionssystem och en hållbar finansiering för att kunna säkra att vården och patienterna får tillgång till såväl befintliga som nya läkemedel. Och i framtiden har vi ännu större utmaningar som cell- och genterapi, som inte endast handlar om finansiering och pris, utan kanske också om infrastruktur i sjukvården. Det måste vi få på plats, säger Malin Parkler.

LIF var i sitt remissvar ganska kritiskt till många av förslagen i utredningen. Tror du att förslagen från Toivo Heinsoo kan genomföras så som utredaren tänkt?

– Nej, jag har svårt att tro det. Det är många förutom LIF som varit mycket kritiska i sina remissvar. Jag hoppas att vi kan samlas och ha en konstruktiv dialog kring hur vi kommer vidare. För vi behöver göra något, det är alla överens om. Men de här förslagen stämde inte överens med allas världsbild.

Malin Parkler aviserar också att styrelsen ska inleda ett visionsarbete kring viktiga framtidsfrågor för branschen och för hälso- och sjukvården i Sverige.

– Vi ska strategiskt titta framåt. Sjukvården står inför utmaningar med bland annat en förändrad demografi. Vi har en snabb teknisk och digital utveckling, och vad kommer den betyda? Patienter vill också ta plats och vara mer delaktiga i sin vård. Det händer mycket just nu och vi behöver förstå och analysera vad det betyder för oss, och hur vi som bransch kan få de bästa förutsättningarna att bidra till en bra hälso- och sjukvård, säger Malin Parkler.

Titta på en intervju med Malin på LIFs webbsida