Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag

Öppen konsultation: LIFs åtgärdsförslag för att öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna

Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Att företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna görs i Sverige är viktigt både för patienterna, hälso- och sjukvården och de globala läkemedelsföretagen och bidrar till ökad svensk konkurrenskraft inom Life Science-området. Fram till i slutet av 1990-talet hade Sverige en ledande position i Europa vad gäller företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar men efter millenniumskiftet har utvecklingen varit negativ.

LIF har tagit fram ett åtgärdsförslag för att öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna. Under perioden den 15 mars till den 15 april tar LIF emot synpunkter på de åtgärdsförslag som den forskande läkemedelsbranschen tagit fram för hur Sverige ska återta sin position och bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Åtgärdsförslagen består av ett antal förslag inom fyra områden:

  • Nationell överenskommelse för en hälso- och sjukvård som integrerar företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar
  • Statligt stöd – Infrastruktur för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar
  • Nödvändiga åtgärder gällande lagstiftning
  • En särskild satsning på morgondagens kliniska läkemedelsprövningar

– Under dessa områden listar vi 30 förslag som vi menar behöver genomföras snarast för att vi ska kunna få till fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar i Sverige, säger Maria Fagerquist, policyansvarig för klinisk forskning på LIF. Nu vill vi veta vad läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården tycker, vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt eller om vi missat något helt.

Dina synpunkter lämnar du genom att fylla i formuläret Här. Konsultationen är öppen fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 15 april.

Resultatet av konsultationen kommer att publiceras på lif.se efter den 15 april.