Life science-branschens handlingsplan: 25 ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Under många år kunde branschen notera problemen, men det verkade inte som om resten av samhället insåg allvaret i situationen. I slutet av 00-talet sjönk antalet kliniska prövningar i Sverige dramatiskt. AstraZeneca lade ned forskningsanläggningen i Lund. Svensk hälso- och sjukvård visade mindre och mindre intresse för nya läkemedel och användning av nya läkemedel sjönk. Svensk life science gick en problematisk framtid till mötes. Det går inte att slå fast det som en absolut sanning, men för mig förefaller det som om den händelse som fick den politiska opinionen att svänga var när AstraZeneca meddelade att även forskningsanläggningen i Södertälje skulle stängas. Då blev det på något sätt allvar. Om det kan man säga mycket, men faktum är ändå att under de få åren efter Södertäljebeslutet har vi sett en helt annan aktivitet för svensk life science från landets beslutsfattare. Den förra regeringens forsknings- och innovationsproposition från hösten 2012 var en ambitiös satsning och innehöll ett välkommet fokus på life science. Ett flertal statliga utredningar presenterade bra underlag och analyser.

 

Läs hela artikeln