Quintiles

Bemanningstjänster, Kliniska prövningstjänster

Produkter/Tjänster:
Fullservice inom klinisk läkemedels-utveckling.Regulatory Affairs omfattande kliniska prövningsansökningar, marknadsgodkännanden, ändringsärenden, expertrapporter och strategisk rådgivning. Fas I/klinisk farmakologi med två fullt utrustade specialkliniker. Specialisering inom PK/PD modellering (simulering), biotillgänglighet, populationsanalyser, imaging teknik (PET, MRI), CSN (kognitiva funktioner) och onkologi. Fas II – IV inkluderande Proof of Concept studier på patienter. Bioanalytisk service inkluderande läkemedelsanalyser (HPLC, LC – MS/MS), klinisk kemi/hematologi(Centrallaboratorium, GLP och EN 45001 certifierat).

Kliniska patientstudier (Fas II – IV) inom hela Norden samt Baltikum.

Monitorering av kliniska prövningar

Nätverk av Investigators inom ett antal terapiområden.

Data Management och biostatistik.

Partihandlare för läkemedel (Partihandelstillstånd).

Kvalitetssäkring (QA) med både GLP och GCP som bas.

Quintiles Strategic Research Services Group, specialistkompetens inom fas IV studier. Tillhandahåller expertis inom framförallt studiedesign, hälsoekonomi samt monitorering vilket skapar synergi mellan medicin och marknad åt våra kunder.

Affärsidé:
Quintiles AB serves pharmaceutical andchealthcare companies to perform better in a competitive marketplace anywhere in the world by expert knowledge and leadership.

E-Post:
quppinfo@quintiles.com

Antal anställda:
330

VD:
Mats Lindquist

Kontaktpersoner:
Helen Larhammar Regulatory Affairs
Wenche Rolfsen Verksamhetschef, Uppsala
farmakologi, Fas I marknad/försäljning
Elisabeth Ekenberg Fas II-IV prövningar
Katarina Sandström Fas IV
Monika Johansson Analytical Services
Anders Grahnén Forskning & Utveckling
Päivi Itkonen Baltikum, Danmark, Finland, Norge

Hemsida

www.quintiles.com/locations/sweden

Adress

Strandbodgatan 1, 753 23 Uppsala

Besöksadress

Strandbodgatan 1

Telefon

018 - 431 10 00