PharmaRelations AB

Bemanningstjänster, Bokningstjänster, Regulatoriska tjänster, Rekryteringsföretag

PharmaRelations är ett nordiskt konsult- och bemanningsföretag specialiserat inom Life Science. Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom tjänsterna Rekrytering och Uthyrning. Vår drivkraft är att skapa värde för våra kunder och utveckling för medarbetarna inom olika sektorer av branschen. PharmaRelations kunder är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Egenvård (OTC), Dentalvård och Animal Health.


Vårt erbjudande

Som Nischad leverantör av Talent Services inom Life Science – skapar vi värde och flexibilitet för branschen. Vi är branschens supernischade leverantör av Talent Services i hela Norden. En partner i marknaden som alltid kan erbjuda de bästa resurserna eftersom vi samtidigt fokuserar på att bygga intressanta karriärer för våra konsulter och kandidater. Vi är nischade när det gäller kundbas, men med bredd i olika typer av tjänster inom Talent Services; rekrytering, uthyrning av konsulter, professionella tjänster samt outsourcing vilket skapar synergier, alternativa lösningar och flexibilitet för våra uppdragsgivare


Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering
PharmaRelations arbetar efter filosofin kompetensbaserad rekrytering. Tillsammans med uppdragsgivaren väljer vi noga ut nödvändiga kvalifikationer och kompetenser. Kandidater utvärderas systematiskt mot dessa kompetenser genom hela rekryteringsprocessen. Till stöd i processens slutskede erbjuder vi tester. PharmaRelations konsulter är licensierade i OPQ.


Uthyrning
Flexibilitet skapar möjligheter. Det finns många skäl att hyra in personal, allt oftare handlar bemanning om strategiska överväganden men givetvis också om mer akuta och mycket tidsbegränsade behov. ”Strategisk inhyrning” är en kostnadseffektiv kombination av egen och inhyrd personal. Ibland är en kombination av inhyrning och rekrytering ett utmärkt sätt att testa en person före rekrytering. Oavsett det rör sig om tjänster inom marknad, försäljning eller Regulatoriska tjänster så har vi erfarenheten, kompetensen och konsulterna.


Outsourcing av hela säljkårer (Contract Sales Force)

är en av PharmaRelations huvudtjänster. Vi har under åren hyrt ut flera säljkårer med mycket goda försäljningsresultat. Vi kan också erbjuda hjälp och stöd i strategiska och taktiska frågor kring uppstart och styrning av en säljkår. PharmaRelations erbjuder ett kvalificerat team av säljare när ert företag har behovet.

 

Outsourcing av delar av eller hela Regulatory, PV, QA och Medical info
PharmaRelations erbjuder tjänsten att lägga ut hela eller delar av sin ”life cycle” regulatory på vår personal. Samma gäller inom områdena Covigilance (PV), QA och Medical info. Vi har kompetens att hantera alla typer av produkter, såväl läkemedel och medtech produkter.


Outsourcing av Besöksbokning – en del av säljprocessen
Vi erbjuder effektiva och kvalitetsfokuserade säljstödsfunktioner som vi har samlat under namnet Pharma Connect, där besöksbokning är en viktig del. Vi har lång erfarenhet av bokning mot primärvård, specialistvård, kliniker och tandvård. Vi arbetar för att ge säljarna en strukturerad och effektiv arbetsdag.


Kontaktpersoner/e-post:

Niklas Claesson, Affärsområdeschef Sälj & marknad, Niklas.Claesson@pharmarelations.se

Fredrik Anjou, VD, fredrik.anjou@pharmarelations.se

Karin Hård, Affärsområdeschef OTC & Apotek, karin.hard@pharmarelations.se

Rikard Lundgren, Affärsområdeschef Skandinavien & omställning, rikard.lundgren@pharmarelations.se

Ola Gustavsson, Affärsområdeschef Rekrytering, ola.gustavsson@pharmarelations.se

Torbjörn Ströberg, Affärsområdeschef Medical & Scientific, torbjorn.stroberg@pharmarelations.se

Nina Fredriksson, Rekryteringskonsult / Affärsutveckling, nina.fredriksson@pharmarelations.se

 

Hemsida

www.pharmarelations.se/

Adress

Box 1064,164 25 KISTA

Besöksadress

Norgegatan 2

Telefon

08 - 590 745 80