Netdoktor

Medicinska webbplatser

Produkter/tjänster:
Netdoktor startade 1999 och Netdoktor.se är idag Sveriges ledande hälsoportal med över 1 miljon besök i månaden och NetdoktorPro.se, ett medicinskt verktyg för läkare, som har 100 000 besök per månad. Vi har även motsvarande koncept i Norge under varumärket NetHealth.no till patienter och Nethealthpro.no till professionen och lanserar i Finland under Q1 2017. I Danmark samarbetar vi genom partners vilket innebär att vi kan erbjuda Nordiska koncept och lösningar för våra kunder och partners.

Varför samarbete med Netdoktor?
Som kund/partner når du din specifika målgrupp med hög trovärdighet eftersom Netdoktor är en oberoende avsändare och källa av medicinsk information med hjälp av 150 ledande medicinska experter. Netdoktors besökare söker aktivt information kring sjukdomar, symtom och behandlingsrekommendationer och det pågår en tät dialog mellan besökarna och mellan patient och läkare via chattar, forum och frågelådor.

Unika koncept för att nå målgruppen: Sedan 2011 har vi utbildat över 120 000 patienter inom deras sjukdom via upplysningskampanjer och över 4 000 läkare och annan sjukvårdspersonal via interaktiva läkarutbildningar. Dessa koncept ger ökad kunskap hos målgrupperna via e-learning samt öka insikter hos våra kunder. Samtliga koncept innebär garanterade måltal (KPI) som sätts tillsammans vid varje enskilt projekt.

Kontaktpersoner/e-post:
Sverige  – Försäljningschef Johan Dahlqvist jd@netdoktor.se, +4672 310 58 75
Norge, Finland, Danmark – KAM Fredrik Sjövall fs@netdoktor.se +4676 036 50 55

 

 

 

Hemsida

www.netdoktor.se/

Adress

Holländargatan 22, 113 59 Stockholm

Besöksadress

Holländargatan 22