H&P Search & Interim AB

Bemanningstjänster, Rekryteringsföretag

Konsultföretag inom rekrytering, uthyrning/bemanning samt coachning, ledarskap – och organisationsutveckling

H&P Search & Interim (H&P) är ett konsultföretag specialiserat inom life science som verkar över hela norden. Vi är fyra likvärdiga partners, med totalt> 100 års erfarenhet från lednings- och ledarroller inom branschen. Vi äger företaget tillsammans och arbetar tillsammans i team – en för alla, alla för en. H&P erbjuder kostnadseffektiv kompetens av mycket hög kvalitet genom tjänsterna uthyrning/bemanning, rekrytering samt coachning, ledarskap – och organisationsutveckling. Vår målsättning är att hitta de bästa lösningarna och skapa mervärde för våra kunder och karriärutveckling för våra medarbetare inom olika delar av branschen. H&P`s kunder är företag inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, egenvård, labteknik, dentalvård och veterinärmedicin. Vidare arbetar vi också med offentlig verksamhet, myndigheter samt stiftelser inom life science.

Vårt erbjudande
Vi är en fullserviceleverantör inom nordisk life science som utför kompletta kompetensbaserade rekryteringar inklusive tester och bakgrundskontroller och skapar värde, synergier och flexibilitet för våra kunder. Vi har bred kompetens från både den vetenskapliga och den kommersiella sidan och känner life science industrin inifrån. Vi arbetar med hela spektrat från ledande befattningshavare till specialister inom: Clinical Operations, Finance, General Management, HR, Market Access, Marketing, Medical Affairs, Quality Assurance, R&D, Regulatory Affairs, Safety, Sales & Scientific Affairs. Vi arbetar med rekrytering såväl som tillfällig bemanning och gör det smidigt för kunder att anställa konsulten när det är tillämpligt. Vi vill se oss som en partner till våra kunder som alltid erbjuder de bästa resurserna eftersom vi parallellt fokuserar på att bygga intressanta karriärer för våra konsulter och kandidater.

Rekrytering
H&P arbetar med komplett kompetensbaserad rekrytering. Tillsammans med våra kunder väljer vi noga ut kvalifikationer och kompetenser, kritiska för framgång i den aktuella rollen. Kandidater utvärderas mot dessa kompetenser genom hela vår utarbetade rekryteringsprocess. Som stöd i processens slutskede erbjuder vi tester. H&P´s konsulter är licensierade i cut-e´s testplattform med avseende på personlighetstester, motivationstester, begåvningstester och färdighetstester. Off limit, garantier samt efterföljande av branschens etiska regler och GDPR, är för oss självklarheter.

Uthyrning av konsulter
Detta är en affärsmodell vi ser allt större efterfrågan på, då våra kunder efterfrågar flexibilitet. Det finns många skäl att hyra in personal, allt oftare handlar det om strategiska överväganden men ibland givetvis också om mer akuta och tidsbegränsade behov. H&P utmärker sig genom att kunna hitta den perfekta konsulten utifrån våra kunders behov, dvs den konsult som kan tillföra värde genom sin kompetens och erfarenhet, snarare än att bara vara ytterligare en resurs. Ibland är en kombination av inhyrning och rekrytering ett utmärkt sätt att testa en person före rekrytering. Oavsett om det rör sig om tjänster inom commercial eller medical & scientific så har vi erfarenheten, kompetensen och konsulterna.

Coachning
H&P erbjuder som fullserviceföretag våra kunder lösningar utöver det vanliga. Vi har därför knutit kvalificerade coacher till bolaget, som kan stötta organisationer och chefer vid behov av utveckling, förändring eller vid särskilt svåra och utmanande situationer för organisationen eller enskild personal.

Ledarskap och organisationsutveckling
Här utnyttjar vi vår samlade erfarenhet från många år i branschen i kombination med konsulter som är högspecialiserade inom denna disciplin, oavsett kundernas mognad och organisation. Här ger vi råd och stöd kring vilka resurser som behöver tillföras, vilka kompetenser som krävs och i vilken omfattning. Vi erbjuder hjälp och stöd i strategiska och taktiska frågor kring uppstart och styrning av bolaget över tid. Vi har möjlighet att själva eller via vårt nätverk tillföra de resurser som krävs i nutid eller framöver, för att framgångsrikt utveckla affären och bolaget.

Kontakt:
Ann-Katrin Broman
Partner & Recruitment Consultant
A.Broman@hpsearch.se
0707-555 094

Leif Olsson
Partner & Recruitment Consultant
Leif.Olsson@hpsearch.se
0706-994 780

Torbjörn Ströberg
CEO, Partner & Recruitment Consultant
Torbjorn.Stroberg@hpsearch.se
0703-778 774

Johan Walde
Partner & Recruitment Consultant
Johan.Walde@hpsearch.se
0761-870 612

Hemsida

https://www.hpsearch.se/

Adress

Artillerigatan 42

Besöksadress

Artillerigatan 42

Telefon

08-678 10 80