Allmänmedicin.se

Medicinska webbplatser

Allmänmedicin.se är den mest omfattande och kompletta medicinska resursen för Sveriges allmänläkare. I allmänmedicin.se kan du söka både i välkända böcker och på de bästa svenska och internationella medicinska webbplatserna. Du hittar också snabbt diagnoskoder, länkar, de vanligaste blanketterna, patientinformation och beslutsstöd för sjukskrivning.

Vi berättar inte hur jobbet ska göras, vi tror på självständighet och kritiskt tänkande. Men vi har ett brett utbud av information som kan ge stöd för den egna kompetensen och erfarenheten i många olika situationer.

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Studentlitteratur har 50 års erfarenhet av medicinsk litteratur.

Antal anställda: 130

Kontakt:
Liselott Svensson, Säljare
liselott.svensson@studentlitteratur.se

 

 

Hemsida

allmanmedicin.se/

Adress

Box 141, 221 00 Lund

Besöksadress

Åkergränden 1, 226 60 Lund

Telefon

046-31 21 94