Läkemedelsverkets nya generaldirektör på plats!

Regeringen utsåg den 26 juni Catarina Andersson Forsman till generaldirektör för Läkemedelsverket. Catarina Andersson Forsman kommer närmast från en tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting. Hon har tidigare arbetat som VD för Sveriges läkarförbund och direktör för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.

– Jag ser fram emot att lära känna mina medarbetare och tillsammans fortsätta jobba för att stärka patientsäkerheten och skapa förutsättningar för en jämlik vård och omsorg, säger Catarina Andersson Forsman.

Catarina Andersson Forsman är bland annat utbildad specialist i röntgendiagnostik och barn- och ungdomsradiologi, legitimerad läkare och har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Hon har och har haft flera styrelseuppdrag och regeringsuppdrag och har en aktiv facklig karriär bakom sig bland annat som 2:e vice ordförande i Sveriges läkarförbund. Catarina Andersson Forsman är född 1956 och är bosatt i Stockholm.

.catarina-andersson-forsman_GD_LV