Läkemedelsriksdagen 2015

Läkemedelsriksdagen 2015

Dagen var uppbyggd kring fyra delteman:
• Vad är osäkerhet.
• Osäkerhetens pris.
• Vetenskaplig osäkerhet.
• Hur blir vi världsbäst på att hantera osäkerhet.

Olivia Wigzell, generaldirektör vid SBU, påpekade i sitt öppningsanförande att osäkerhet är det normala tillståndet inom hälso- och sjukvården och att patienterna vill möta läkare som erkänner detta. Bland vårdens osäkerheter är dock läkemedelsbehandling oftast mer väldokumenterad än andra behandlingsformer. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström (s) inledde med att säga att det övergripande målet i regeringens hälso- och sjukvårdspolitik är att få bort de påverkbara hälsoklyftorna i Sverige. Det är exempelvis en oacceptabel skillnad på fem år i livslängd mellan låg- och högutbildade kvinnor i landet. Ett problem med att nå en jämlik och säker läkemedelsanvändning är allt dyrare läkemedel. Här gäller det, enligt ministern, att hitta nya modeller för samarbete mellan industrin och hälso- och sjukvården. Det är politikernas uppgift att skapa förutsättningar för detta. Ett annat område, som ministern tog upp, var apoteksmarknaden. Nu gäller det att inte träta om omregleringen, utan göra förbättringar utifrån nuläget. Gabriel Wikström nämnde också en annan utmaning – antibiotikaresistensen. Sverige ligger långt fram, men hur tar vi nästa steg? Det behövs både nya läkemedel och en mer rationell användning av befintliga mediciner, men vi vet faktiskt inte hur stora behoven är. I den efterföljande frågestunden togs frågor om regeringens Innovationsråd upp, sprutbyte för narkomaner och miljöaspekter på läkemedelstillverkning. Gabriel Wikström är själv inte med i rådet, men framhöll att han adjungeras till de möten där man diskuterar frågor om life science. Beträffande sprutbyte ansåg han att kommunernas vetorätt mot bytet bör tas bort. När det gäller miljön bör kontrollen vid tillverkning av läkemedel skärpas både inom EU och globalt.

Läs hela artikeln som PDF