Läkemedelslistan är ett viktigt steg mot bättre patientsäkerhet

Läkemedelslistan är ett viktigt steg mot bättre patientsäkerhet
Kristina von Sydow, Affärsutvecklingschef på LIF menar att en Nationell läkemedelslista skulle vara ett viktigt steg mot bättre patientsäkerhet och att vi bättre tar hand om den hälsodata som varje dag genereras inom hälso- och sjukvården och därför måste införas.

Läs hela nyheten på Life-time.se