Lovande resultat för läkemedel mot Hepatit C

Lovande resultat för läkemedel mot Hepatit C
─ Resultaten är utomordentliga och tillför ny kunskap om pan-genotypiska behandlingsmöjligheter för patienter med kronisk hepatit C, säger professor Ola Weiland, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på hepatit C.

Studierna ingår i läkemedelsbolaget AbbVies omfattande forskningsprogram inom hepatit C.
Målet är att hitta en ribavirinfri behandling för patienter med kronisk hepatit C oavsett genetisk variant (pan-genotypisk), som tas en gång om dagen, och med kortare behandlingstid än nuvarande godkänd behandling på mellan 12-24 veckor.

I den ena pågående fas IIb-studien (SURVEYOR-1) ingick tidigare obehandlade patienter och patienter med tidigare misslyckad interferonbehandling. Patienterna behandlades i tolv veckor med de nya läkemedelssubstanserna ABT-493 och ABT-530. Bland patienter med genotyp 1, den vanligaste genetiska varianten av hepatit C i Sverige, blev 97-100 procent botade, bland patienter med genotyp 2 blev 96-100 procent botade och bland dem med genotyp 3 varianten botades 83-94 procent. I studien ingick även 34 patienter med genotyp 1 utan levercirros som fick behandling i åtta veckor. Av dessa blev 97 procent botade från sjukdomen.

Resultaten för behandling av patienter med genotyp 4-6 kommer att presenteras senare.

De första fas-III-studierna kommer att påbörjas i november. Fyra svenska kliniker kommer att rekrytera patienter för att delta i två av studierna. I nuläget pågår en klinisk studie i Sverige med AbbVies godkända och subventionerade läkemedel mot hepatit C, Viekirax + Exviera. Studien heter Topaz-I och undersöker hur virusbot påverkar levern i upp till fem år efter behandlingsavslut. De första resultaten från studien förväntas presenteras i april 2016.