Sialanar (glykopyrronium)- har idag beviljats generell subvention av TLV.

Sialanar (glykopyrronium), den första godkända behandlingen av allvarlig kronisk dregling hos barn med kroniska neurologiska sjukdomar har idag beviljats generell subvention av TLV.
Sialanar (320 mikrogram / ml glykopyrronium) fick i september 2016 ett godkännande för försäljning för pediatrisk användning (Paediatric use marketing authorisation, PUMA) för symptomatisk behandling av allvarlig sialorré (kronisk patologisk dregling) av barn i åldrarna 3 år och äldre med kroniska neurologiska störningar.

Idag, den 30 augusti 2018, har TLV beviljat Sialanar generell subvention. TLV:s samlade bedömning är att behandling med Sialanar sannolikt förbättrar livs-kvaliteten för patienterna samt medger möjlighet för minskade kostnader för samhället.
”Vi är glada att kunna erbjuda nya unika läkemedel i form av Sialanar, till barn där det tidigare inte funnits några godkända alternativ samt att TLV delar vår syn att det även innebär kostnadsbesparingar för samhället, säger Anthrop Pharmas VD Clas Lindbergson.
Viktigt att notera att Sialanar, oral lösning, 320 μg/ml glycopyrronium från Proveca har varunummer 171056 (motsvarande produkt finns från annan leverantör som ej ingår i förmånen)
Anthrop Pharmaceuticals AB, med säte i Danderyd, Sverige, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischläkemedel och sjukhusinjektabilia i Norden. Huvudsakliga terapiområden är neurologi, intensivvård, anestesi, cystisk fibros, gastroenterologi och smärtlindring.

För eventuella frågor vänligen kontakta Clas Lindbergson +46 706581180 eller clas.lindbergson@anthroppharma.com.