Kristina von Sydow ny vd för e-VIS

Kristina von Sydow ny vd för e-VIS e -VIS är en icke-kommersiell förening som bildats för att driva den svenska delen av det europeiska säkerhetssystemet för receptbelagda läkemedel. Det nya systemet innebär att alla receptbelagda läkemedelsförpackningar för humant bruk ska förses med en unik 2D-kod och en säker försegling vid produktionen. Säkerhetsförseglingen avslöjar om förpackningen har öppnats någonstans i distributionskedjan och 2D-koden innehåller uppgifter om artikelnummer, utgångsdatum och ett unikt randomiserat seriellt nummer.

Kristina von Sydow är ny vd för e-VIS från 1 januari.

Många berörda parter
En lång rad olika aktörer, från läkemedelstillverkare, partihandel, apotek till sjukvårdsinrättningar som använder receptbelagda läkemedel, ska anslutas till e-verifikationssystemet. När varan scannas på apotek eller partihandel innan den lämnas över till kunden så kontrolleras äktheten mot den europeiska databasen där alla läkemedel ska registreras:

– När systemet är aktiverat och fullt ut implementerat kommer, bara i Sverige, över 100 miljoner förpackningar varje år märkas med en säkerhetsförsegling och en unik 2D-kod, berättar Kristina von Sydow.

Kristina von Sydow har en gedigen erfarenhet av olika e-hälso- och läkemedelsinformationssystem, senast som eHealth Lead på läkemedelsföretaget MSD, och tidigare affärsutvecklare och ansvarig för eHälsofrågor på LIF samt chef för Fass. Hon har också mångårig erfarenhet av samarbete mellan industri och apotek:

– Det här systemet är något helt nytt. Det kräver att intressenterna litar på varandra och samarbetar. Det kräver ett öppet och tillgängligt tillvägagångssätt – så som jag gillar att jobba.

Långsiktigt säkerhetsarbete
Den nya lagstiftningen gäller hela EU och det nya europeiska säkerhetssystemet ska vara driftsatt den 9 februari 2019. Kristina von Sydow betonar att Sverige redan idag har en säker försörjningskedja för läkemedel:
– E-verifikationen ökar säkerheten på lång sikt, vi förebygger att förfalskningar kan komma in i den legala läkemedelskedjan. Det här är ett proaktivt och långsiktigt projekt, investeringen görs nu men de stora vinsterna kommer vi se i framtiden.

Kontaktuppgifter:
Kristina von Sydow, mobil: 0703996880, e-post: kristina.von.sydow@e-vis.se

Mer information om det nya direktivet: 

https://e-vis.se/