John Eriksson stärker Incyte i Norden

Rekrytering stärker Incyte i Norden

Incyte växer, och stärker nu upp vårdkontakten ytterligare med John Eriksson i rollen som key account manager för att säkerhetsställa bästa möjliga stöd till sjukvården vid behandling av KML, (Kronisk Myeloisk Leukemi).

– Incytes inriktning mot hematologi och onkologi, tillsammans med företagets storlek lockade mig till företaget. I min roll kommer jag att stärka Incytes närvaro i vården för bästa möjliga stöd till vårdpersonalen vid behandling av KML- och ALL-patienter, säger John Eriksson.

Incyte Nordic etablerades i juni 2016 och är för närvarande 9 anställda i Sverige och Danmark. Incyte utvecklar läkemedel inom onkologi och hematologi, i huvudsak i egen regi – från initial forskning till lanserat läkemedel.

Nu växer Incyte ytterligare när John Eriksson anställs i rollen som key account manager. John har en lång och bred erfarenhet från läkemedelsindustrin, framför allt inom hematologi och onkologi.

– Det är fantastiskt roligt att Incyte kan attrahera kollegor med Johns kapacitet. John är en erfaren yrkesman med gedigna kunskaper och har framgångsrikt arbetat inom marknadsföring, medical affairs och market access, säger Erik Fromm, vd på Incyte i Norden.

KML är en långsamt fortskridande form av blodcancer där genetiska förändringar påverkar de blodbildande cellerna i benmärgen. Med effektiva mediciner kan sjukdomen hållas tillbaka och man kan leva ett fullgott och aktivt liv. I Europa marknadsför Incyte läkemedlet Iclusig (ponatinib) för behandling av KML (Kronisk Myeloisk Leukemi) och Philadephia-positiv ALL (Akut Lymfatisk Leukemi).