Johan Inborr blir ny VD på Peptonic

”Detta är första steget i skapandet av en bolagsledning vars främsta mål blir att slutföra den kliniska utvecklingen av Vagitocin®, en behandling för vaginal atrofi, samt att kommersialisera nya tillämpningar av oxytocin”, sade Ron Long, styrelseordförande i Peptonic Medical. Johan Inborr har lång erfarenhet från seniora befattningar inom medicinteknik- och läkemedelsindustrin, bl.a. från Medivir. Han kommer främst att ansvara för den fortsatta strategiska utvecklingen av bolaget med särskild fokus på affärsutveckling och partnersamarbeten.
“Efter att ha arbetat som konsult i Peptonic de senaste sex månaderna, har jag stort förtroende för den vetenskapliga kompetens bolaget besitter samt dess kommersiella framtid. Jag är glad att få denna möjlighet att arbeta tillsammans med den nuvarande ledningen i Peptonic”, säger Johan Inborr, nyutnämnd VD.
“Dan Markusson har framgångsrikt lett bolaget från dess grundande 2009 och genom dess startup –fas. Vi är mycket tacksamma för det ledarskap han har bidragit med under denna period”, sade Ron Long . I sin nya roll kommer Dan fortsättningsvis att ansvara för den dagliga verksamheten inklusive genomförandet av kliniska studier.
Professor Kerstin Uvnäs Moberg är uppfinnaren av Vagitocin® och en av grundarna av Peptonic Medical. I sin nya roll kommer hon att fortsätta att driva forskningsarbetet för att utveckla bolagets produktportfölj för nya kliniska tillämpningar av oxytocin.

Johan_400px_-5