Jardiance minskar risken för död på grund av hjärtsvikt vid diabetes typ 2

Jardiance minskar risken för död på grund av hjärtsvikt vid diabetes typ 2
Huvudresultaten från den uppmärksammade studien (EMPA – REG OUTCOME) redovisades vid den europeiska diabeteskonferensens (EASD) möte i Stockholm i september. Resultaten visade bland annat att Jardiance jämfört med placebo minskade risken att drabbas av någon hjärtkärlhändelse med 14 procent, risken att dö i hjärtkärlhändelse med 38 procent och risken för död oavsett orsak med 32 procent. I dagarna presenterades fördjupade analyser av en undergrupp av patienter med hjärtsvikt vid American Heart Associations (AHA) kongress i USA.

Omkring hälften av alla dödsfall hos personer med diabetes typ 2 orsakas av hjärt-kärlsjukdom. Det beror på att högt blodtryck och förhöjda blodfetter, som påskyndar utvecklingen av åderförkalkning (ateroskleros) inte minst i hjärtats egna pulsådror, är vanliga tillstånd hos denna patientgrupp. Tillsammans kan dessa faktorer försämra hjärtmuskelns prestationsförmåga med hjärtsviktsutveckling som följd. Detta tillstånd är en allvarlig komplikation, som bidrar till förtida dödsfall.

– Under många år har vi försökt få fram läkemedel med gynnsam effekt på diabetespatienternas dåliga prognos. Dessa, delvis oväntade och närmast revolutionerande goda resultat är därför mycket välkomna.” säger Professor Lars Rydén, verksam vid Karolinska Institutets Medicinska Institution. Han tillägger att det känns tillfredställande att den aktuella läkemedelsgruppen redan är tillgänglig för förskrivning till patienter av det slag som ingick i EMPA-REG studien och att de nya resultaten säkerligen stimulerar till nya forskningsinsatser för att i detalj kartlägga de exakta mekanismerna bakom de positiva effekterna på hjärtsviktsutveckling och dödsfall.

Jardiance minskar njurarnas återupptag av glukos (blodsocker) från urinen genom att hämma effekten av ett transportprotein. Därmed försvinner mer glukos ut ur kroppen med urinen och blodsockret sänks. Även blodtrycket minskar något och patienten kan gå ner lite i vikt.

Om studien

Av de drygt 7 000 personer med diabetes typ 2 som ingick i studien behandlades 4 687 med en daglig dos Jardiance (empagliflozin) och de övriga med overksamt medel (placebo). Samtliga fick standardbehandling för att sänka blodsocker, blodtryck och kolesterol. Syftet var att få veta hur många som dog i hjärt-kärlsjukdom eller drabbades av icke dödlig infarkt eller stroke under studiens gång. Patienterna följdes upp i snitt drygt tre år. Resultaten har nyligen presenterats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.