Jardiance ger minskad risk för död hos patienter med typ 2-diabetes och tidigare stroke

Behandling med Jardiance (empagliflozin) minskade risken för kardiovaskulär död hos vuxna med typ 2-diabetes och etablerad hjärt- kärlsjukdom oavsett typ av hjärtkärlsjukdom vid studiestart, visar en fördjupad analys av en studie med över 7 000 patienter som presenteras vid American Heart Associations konferens i New Orleans den 13 november.

Hjärt- kärlsjukdom är två till fyra gånger vanligare hos personer med typ 2-diabetes jämfört med befolkningen i övrigt. Runt hälften av alla dödsfall hos dessa patienter orsakas av hjärt- kärlsjukdom. (1,2). Förutom förhöjt blodsocker, är högt blodtryck, ateroskleros (åderförkalkning) och övervikt vanligare bland dem som har diabetes.

I den fördjupade analysen grupperades studiens deltagare efter vilken typ av hjärt-kärlsjukdom de hade vid studiestart. Ungefär hälften hade haft en hjärtinfarkt och nära en fjärdedel, 23 procent, hade drabbats av stroke.

Av de drygt 7 000 patienterna behandlades 4 687 med Jardiance och de övriga med placebo. Jardiance gavs i tillägg till standardbehandling (andra läkemedel mot diabetes och hjärtsjukdom). Deltagarna följdes upp i snitt drygt tre år. Den fördjupade analysen visar nu att färre avled av kardiovaskulär sjukdom i gruppen som fick Jardiance, oavsett om de tidigare hade haft en hjärtinfarkt, stroke eller annan hjärt-kärlsjukdom vid studiestart.

– Att minska dödligheten hos patienter med typ-2 diabetes med bakomliggande hjärt- kärlsjukdom, såsom stroke, är oerhört angeläget. Dessa intressanta data ger en klarare bild av de resultat vi tidigare sett i den uppmärksammade EMPA-REG OUTCOME-studien, säger Jan-Erik Karlsson, överläkare vid neurologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Tidigare resultat från studien (EMPA-REG OUTCOME) visar att Jardiance jämfört med placebo (3):

  • Minskade risken att drabbas av en hjärt- kärlhändelse med 14 procent.
  • Minskade risken att dö i en hjärt- kärlhändelse med 38 procent.
  • Risken för död oavsett orsak var 32 procent lägre. Av dem som fick Jardiance avled 5,7 procent under studiens gång mot 8,3 i placebogruppen.

Jardiance minskar njurarnas upptag av glukos (blodsocker) från urinen genom att hämma effekten av ett speciellt transportprotein (sodium-glukos-transportör (2). Därmed försvinner mer glukos ur kroppen med urinen och blodsockret sänks.

Omkring 350 000 personer i Sverige beräknas ha typ 2-diabetes, enligt Diabetesförbundet.

(1) Nwaneri et al. Mortality in typ 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes and Vascular Disease 2013:13(4); 192-207.

(2) Morris et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes, Diabetologia, 2001; 44 suppl 2, s 14-21.

(3) Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Medicine 2015 November 26.

För vidare information, välkommen att kontakta:
Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:
Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-582137
E-post: josefin.skogsberg.ext@boehringer-ingelheim.com