Janssen satsar på snabb produktion av Ebola-vaccin

”Ebola är ett allvarligt och växande hot mot befolkningen i Västafrika och det har potential att sprida sig till människor i andra delar av världen. Vi vill bidra med vår vetenskap, teknik, innovation och resurser för att förebygga och behandla denna dödliga sjukdom”, säger vd Lars Johansson, Janssen i Norden.

Vaccinet upptäcktes vid ett forskningsprogram där Johnson & Johnson samarbetade med National Institute of Health (NIH) och det danska bioteknikföretaget Bavarian Nordic. I och med lovande resultat beslutades i september i år att vaccinet har fått ett så kallat fast-track. Tillsammans med Bavarian Nordic har nu Janssen tagit utveckling och produktion vidare. Förutom de som kommer att få vaccinet i januari kommer 250 000 doser vara tillgängliga för kliniska prövningar innan maj 2015. Företagen räknar också med att tillverka över en miljon doser kommande året.

”Idag finns ett stort behov av att få fram vaccin mot Ebola. Resultatet från de prekliniska studierna visade att vaccinet kan ge skydd mot Ebola – därför satsar vi.  Det är också glädjande att vi tack vare denna satsning kan bidra till att utveckla life science-industrin i Norden”, säger Lars Johansson.

Samarbetet mellan Janssen och Bavarian Nordic gällande vaccin kommer fortsätta, detta är ett första steg för att kunna utveckla multivalenta vacciner mot Ebola- och Marburgviruset.