Janssen i topp när patientorganisationerna får välja

Janssen i topp när patientorganisationerna får välja

Varje år genomförs en global undersökning (Annual Patient View Report) där olika patientorganisationer får svara på frågor om förtroendet för olika läkemedelsbolag. Årets resultat visar på en topplacering för Janssen i Norden.

Janssen har år efter år sakta men säkert klättrat i rankningen och i år hamnar företaget på första plats i Norden. Janssen är den aktör som patientorganisationerna anser vara mest trovärdig och som på ett genuint sätt agerar för att stötta och involvera patienterna.
Vi är mycket stolta och hedrade över resultatet. säger Anna Käll, Public Affairs Leader på Janssen. Vi drivs av våra värderingar – vårt credo – som innebär att vårt främsta ansvar är att ha det bästa för patienterna för ögonen. Därför är detta positiva gensvar från patientorganisationerna särskilt glädjande.

Det som de tillfrågade patientorganisationerna särskilt har lyft fram är patientcentrering, högkvalitativ patientinformation och öppenhet kring resultat från kliniska prövningar.

Något som var nytt för årets undersökning var att patientorganisationerna fick frågan om de skulle rekommendera läkemedelsföretaget till någon annan patientorganisation, så kallat Net Promoter Score (NPS). 66,7 procent av de tillfrågade svarade att de skulle rekommendera Janssen i Norden. Ett riktvärde för ett högt NPS anses vara 40 procent eller högre. Att nära nog 67 procent av de tillfrågade rekommenderar att även andra patientorganisationer borde samarbeta med oss, tolkar jag som ett kvitto på att vårt arbete är uppskattat, säger Anna Käll.

Om Annual Patient View report
Årligen genomförs en undersökning där patientorganisationer i ett antal länder får svara på frågor om olika läkemedelsföretag och hur dessa agerar. Frågorna handlar bland annat om patientcentrering, kvaliteten på informationen till patienterna, företagets engagemang i patienter och patientorganisationer, transparens och vad företaget gör ”beyond the pill”. I år har 1330 patientorganisationer svarat. Undersökningen är genomförd i 95 länder.