Jacob Tellgren fortsätter karriären i USA, men stannar på Pi! :-)

Jacob Tellgren fortsätter karriären i USA

Jakob Tellgren

Jacob Tellgren har utsetts som globalt ansvarig för diabetesområdet inom Merck & Co., Inc. som Vice President and Global Brand Leader Diabetes och han flyttar inom kort till USA och MSDs huvudkontor. Diabetes är ett av företagets viktigaste terapiområden och omsatte förra året 6 miljarder USD.

Jacob Tellgren är civilekonom från Uppsala universitet och har under de senaste femton åren haft flera ledande positioner inom MSD, både nationellt och internationellt. Sedan 1 januari 2014 har Jacob varit VD för MSD i Sverige som under hans ledning tagit flera steg mot att bättre möta hälso- och sjukvårdens behov. MSD är numera organiserat efter sjukvårdsregionerna och dialogen med sjukvårdshuvudmännen har högsta prioritet.

MSD flyttade under 2015 till Hagastaden och har nu etablerat sig i det life science-kluster som nu växer fram kring Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. Jacob och MSD bidrar aktivt till att förbättra interaktionen inom området genom olika möten och aktiviteter, inte minst de mycket populära ”Brown Bag Lunch” med tema ”hälsa möter IT”.

– Det är viktigt att MSD fortsätter att bidra till utvecklingen i hälso- och sjukvården. Min ambition under tiden som VD har varit att stärka samarbetet ytterligare både med vården, akademin, centrala myndigheter och departement för att patienterna ska få bästa möjliga vård. Vi har tagit viktiga steg framåt men ännu återstår mycket att göra om de uttalade ambitionerna om Sverige som ett ledande life science-land ska bli mer än önsketänkande. Enkelt uttryckt är den stora frågan om vi i Sverige ska satsa på ”bästa möjliga behandlingsresultat till en acceptabel kostnad” eller ”lägsta möjliga kostnad för ett acceptabelt behandlingsresultat”, säger Jacob Tellgren.

Rekrytering av ny VD pågår.

Pi´s kommentar: Jacob stannar kvar som medlem i Pharma Industrys redaktionsråd och kommer att rapportera från sin nya position.