innovationsblogg sponsras av MSD

Innovationsblogg – MSD har valt att stödja bloggen eftersom vi delar Mats Ögren Wangers syn på vikten av ett fungerande innovationsklimat. Det blir en blogg där intressanta personer berättar om utmaningar och möjligheter i arbetet med att skapa ett mer innovativt Sverige. Syftet med bloggen är att inspirera till diskussion om innovationsfrågor, frågor som vi anser är avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd, inte minst inom Life Science sektorn. Det är en blogg där det ska vara högt i tak och det är självklart att alla röster ska ha möjlighet att göra sig hörda, också om de är kritiska till läkemedelsföretag som MSD. Det är därför Mats Ögren Wanger som redaktör som avgör vilka inlägg som publiceras.  Vår enda begränsning är att det inte är ett forum där enskilda produkter diskuteras, varken våra egna eller andras.

–  Innovation handlar om att hitta nya lösningar och se till att de kommer till användning. Innovation handlar lika mycket om innovativa affärslösningar som om nya produkter och tjänster, säger Jacob Tellgren, VD för MSD i Sverige.

MSD har under flera år haft innovation som tema för sitt huvudseminarium i Almedalen. Så blir det även i år och det är mycket möjligt att det blir flera bidrag därifrån i bloggen.

Vi hoppas att du vill vara med och ge din syn genom att kommentera inläggen.  Du kan också tipsa om intressanta personer som du skulle vilja höra. Då kan du mejla till redaktören på innovationsverige@gmail.com.