Ingemar Kihlström ny styrelseordförande på Ilya Pharma

Ingemar Kihlström blir ny styrelseordförande i ILYA Pharma. Han har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling och av Life Science-branschen. Efter doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet i början av 1980-talet började han sin karriär på Astra och Pharmacia och har efter det arbetat inom finansbranschen med bl. a. finansiering av både större bolag och mindre Life Science-bolag med utveckling och affärer. Han har under åren jobbat i styrelsen för ett 30-tal olika bolag, i 14 har han varit styrelseordförande. Så det är en erfaren person med rätt nätverk som nu tar plats och leder Ilya Pharmas styrelse.

­– Det känns jättekul att Ingemar tackat ja och det har redan märkts att vi börjat jobba mer målinriktat och professionellt. Rätt man på rätt plats i rätt tid, sen tänker han ju stort på ett sätt jag uppskattar och fascineras av, säger Evelina Vågesjö, vd på Ilya Pharma.


Evelina Vågesjö

– Ilya Pharma är ett väldigt spännande bolag och med en nydanande teknologi som vi jobbar med. Jag ser verkligen fram emot mitt nya uppdrag. Jag är övertygad om att det här kommer bli en intressant och innovativ resa, säger Ingemar Kihlström.


Ingemar Kihlström

Stora och kroniska sår är en stor, svår utmaning och ett gigantiskt för hela sjukvården, som dessutom slukar resurser – både vad gäller kostnader och vårdinsatser. Målsättningen med Ilya Pharmas nya teknologi är en accelererad läkeprocess, med 80 procent, och en betydligt minskad antibiotikaanvändning. Minskat lidande och minskad infektionsrisk för alla med stora eller kroniska sår är också något man hoppas på med det nya innovativa konceptet. Nu väntar kliniska prövningar av bolagets första läkemedelskandidat.

 

– Vi går nu in i en ny fas och då känns det bra att vi har lyckats samla ett fantastiskt duktigt team kring Ilya Pharma. Jag har stora förhoppningar om vad vi ska lyckas åstadkomma i vår strävan efter att läka sår och minska mänskligt lidande, säger Evelina Vågesjö.