Incyte rekryterar och växer i Norden

Incyte rekryterar och växer i Norden
Med läkemedel och pågående forskning inom bland annat onkologi och hematologi växer Incyte i Norden och rekryterar Daniel Thunström som medicinsk rådgivare.

Företaget, med nordiskt huvudkontor i Stockholm, etablerades i juni 2016 och är för närvarande åtta personer i Norden och planerar att växa ytterligare framöver. Nu rekryteras Daniel Thunström som medicinsk rådgivare för att stärka upp inom onkologi och hematologi.
I Europa marknadsför Incyte läkemedlet Iclusig (ponatinib) för behandling av KML (Kronisk Myeloisk Leukemi) och Philadelphia-positiv ALL (Akut Lymfatisk Leukemi).  
I företagets pipeline finns läkemedel inom immunterapi och riktade behandlingar inom bland annat onkologi och hematologi.

– Vi har ett omfattande forskningsprogram och planerar nu för nio fas III-studier inom fem tumörtyper med två behandlingskombinationer, vilket kräver att vi blir fler medarbetare. Rekryteringen av Daniel Thunström är viktig för att vi ska kunna växa i Sverige och i Norden, säger Erik Fromm, landschef på Incyte i Norden.
Daniel Thunström har en Master of Science of Phamacy från Göteborgs Universitet och har tidigare haft flera positioner på bland annat AstraZeneca och Merck Sharp & Dohme.


Daniel Thunström

– Incyte har en mycket intressant pipeline och det är en av anledningarna till att jag sökte mig dit. Jag kommer in i en spännande fas när företaget växlar upp ytterligare och utökar sin närvaro på den svenska och nordiska marknaden, säger Daniel Thunström.