​Läkemedel mot Idiopatisk lungfibros nu i högkostnadsskyddet

Sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF) orsakar en inflammation som gör att ärrvävnad bildas i och mellan de små lungblåsorna. Lungorna blir stela och blodets syresättning försämras. Främsta symtom är andfåddhet som blir allt svårare. Vad som orsakar sjukdomen är okänt. Ofev har tagits fram av Boehringer Ingelheim och är en så kallad tyrosinkinas-hämmare. Läkemedlet riktar in sig på receptorer som är viktiga för kroppens reparationsprocesser och minskar ärrbildningen.

I Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut sägs att ”Ofev (nintedanib) är avsett till vuxna för behandling av IPF”. Till skillnad från tidigare behandlingsalternativ finns inga restriktioner och man kan behandla så fort diagnosen har ställts. Hela TLV:s beslut kan läsas här.

Ofev (nintedanib) fick marknadsgodkännande i EU i januari. Godkännandet bygger på två fas III-studier med 1 066 patienter. Drygt 600 fick läkemedlet Ofev och övriga overksamt medel (placebo). För dem som fick nintedanib bromsades försämringen av lungfunktionen med omkring 50 procent jämfört med placebo. Patienterna upplevde även att deras livskvalitet förbättrades. Antalet exacerbationer, plötsliga och akuta försämringsperioder, minskade med 68 procent.

Att Ofev bromsar sjukdomsutvecklingen är viktigt inte minst för de patienter som är aktuella för lungtransplantation, den enda möjligheten till bot. Om sjukdomsutvecklingen kan bromsas ökar möjligheterna till att hitta rätt lungor innan det är för sent.

Ofev har av ansedda Cleveland Clinics satts upp på listan över de tio medicinska innovationer som bedöms få störst betydelse under 2015.

Samma substans, men med namnet Vargatef, är även godkänt för behandling av en särskild typ av icke-småcellig lungcancer.