Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

Från och med den 1 januari 2019 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 250 kronor till 2 300 kronor. Det innebär att den som handlar läkemedel på apotek, första gången efter årsskiftet, kan få betala ikapp för att hamna rätt i högkostnadstrappan.

Höjningen beror på att rabattstegen i högkostnadsskyddet är kopplade till prisbasbeloppet som för 2019 har höjts till 46 500 kronor.

Enligt den nya högkostnadstrappan betalar invånarna från och med årsskiftet högst 2 300 kronor under en 12-månadersperiod för de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. I tabellen nedan framgår vilka extrabelopp som invånarna får betala efter årsskiftet för att hamna rätt i högkostnadsskyddets rabattrappa.

Betald egenavgift före 1 januari 2019 Extra belopp att betala
0 – 1 125 kr 0 kr
1 125 – 1 635 kr 12,50 kr
1 636 – 2 096 kr 24,43 kr
2 097 – 2 250 kr 37,73 kr

Effekterna av det höjda taket i högkostnadsskyddet kan vara svåra att förutse för den vanliga apotekskunden. Det beror bland annat på högkostnadsskyddets konstruktion med olika rabattsteg och att rabatten beräknas på den sammanlagda varukostnaden.

– För att underlätta för apoteken och deras kunder har vi tagit fram ett nytt faktablad om höjningen som förklarar förändringen, säger Camilla Hallström, enhetschef på eHälsomyndigheten.

Frikort: Den som betalat 2 250 kronor senast 2018-12-31 och uppnått frikort behåller frikortet så länge det gäller.

Faktabladet om höjningen finns på: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/nationella-e-recepttjanster/hogkostnadsdatabasen/

Mer om hur högkostnadsskyddet fungerar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats: https://www.tlv.se/apotek/hogkostnadskyddet/sa-fungerar-hogkostnadsskyddet.html

eHälsomyndigheten ansvarar för Högkostnadsdatabasen, det register som samlar uppgifter om hur mycket enskilda har betalat för de läkemedel de hämtat ut på recept. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tillsyn över lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.