Helena Strigård ny vd på SwedenBIO

SwedenBIOs styrelse har utsett Helena Strigård till ny vd på SwedenBIO. Strigård tillträder den 1 september och ersätter Jonas Ekstrand som efter åtta framgångsrika år på SwedenBIO går vidare till annan verksamhet.

– Jag är mycket glad att Helena Strigård har tackat ja till uppgiften att leda Sveriges största branschförening för life science. Som vice vd på SwedenBIO har hon starkt bidragit till organisationens positiva utveckling och jag är övertygad om att hon kommer att kunna vidareutveckla verksamheten som nu befinner sig i kraftig expansion, säger SwedenBIOs styrelseordförande Lars Adlersson.

Helena Strigård är civilingenjör i molekylär bioteknologi och fil. kand. i företagsekonomi. Hon har tidigare bland annat arbetat som rådgivare inom forsknings- och innovationspolitik på Svenskt Näringsliv samt som rådgivare på näringslivsorganisationen BusinessEurope. På Finansdepartementets budgetavdelning har hon över åren ansvarat för en rad politikområden, däribland närings- och forskningspolitik och departementets arbete med 2016 års forsknings- och innovationsproposition.

SwedenBIOs styrelse har utsett Helena Strigård till ny vd på SwedenBIO. Strigård tillträder den 1 september och ersätter Jonas Ekstrand som efter åtta framgångsrika år på SwedenBIO går vidare till annan verksamhet.

– Jag ser fram mot att ta över ledarskapet för SwedenBIO och tillsammans med mina kollegor vidareutveckla föreningens arbete med att stötta våra medlemmar och stärka förutsättningarna för de svenska life science-företagen. Life science är en svensk paradgren och vårt fokus är att den fortsatt så ska vara, säger Helena Strigård, tillträdande vd i SwedenBIO.

Lars Adlersson säger vidare:

– Styrelsen vill å medlemmarnas vägnar varmt tacka Jonas Ekstrand för hans mångåriga insatser som vd för SwedenBIO. Jonas har starkt bidragit till att SwedenBIO är en stark och viktig aktör, mötesplats och röst i debatten. Vi önskar honom lycka till i hans nya uppdrag.

KONTAKT:

Lars Adlersson, styrelseordförande, SwedenBIO, Telefon: 070-6666236

Helena Strigård, tillträdande vd, SwedenBIO, Telefon: 073-640 28 05

SwedenBIO deltar aktivt i debatten under Almedalsveckan. Helena Strigård finns tillgänglig för att diskutera och svara på frågor från kl 9.00 måndag 1:a juli i SwedenBIOs hus på Visborgsgatan 5, Visby. Vi välkomnar också life science vänner att mingla med hela SwedenBIOs team från klockan 18.00 i SwedenBIOs hus på Visborgsgatan 5, Visby onsdagen den 3 juli.