Helena Nyrén och Olof Sandén nya Seniorkonsulter på TRANSEARCH

Helena Nyrén och Olof Sandén nya Seniorkonsulter på TRANSEARCH
Helena Nyrén och Olof Sandén börjar som Seniorkonsulter på TRANSEARCH International som förstärker inom chefsrekrytering/Executive Search inom Life Science

Sedan tidigare finns Elinor Hartung, Partner på TRANSEARCH sedan 2007, med drygt 20 års chefserfarenhet från Life Science sektorn samt Anders Hallersjö, med lång internationell chefs- och styrelseerfarenhet samt erfarenhet av internationalisering av svensk Life Science. Genom att knyta ytterligare två seniora konsulter, Olof Sandén och Helena Nyrén till vårt Stockholmskontor, är TRANSEARCH numera 8 seniora konsulter i Sverige.  TRANSEARCH, grundat 1982, är ett globalt Executive Search företag med över 400 anställda på 50 kontor i 40 länder, vilket gör företaget till en av de största aktörerna i branschen globalt. Med sina breda erfarenheter från Med Tech och Pharma stärker Olof och Helena upp vår verksamhet globalt säger Elinor Hartung, Partner på TRANSEARCH.

Helena Nyrén, seniorkonsult
Helena Nyrén har mer än 25 års erfarenhet från Life Science. Helena har haft flera olika chefspositioner inom sälj- och marknadsföring från olika läkemedelsföretag. Hon kommer närmast från en position som Nordisk VD för ett av Nordens marknadsledande konsultbolag Ashfield Nordic AB.


Helena Nyrén

Olof Sandén, seniorkonsult
Olof har mångårig erfarenhet från ett flertal olika ledarroller och branscher. Han har haft flera ledande befattningar inom Elekta, bland annat som vice VD med ansvar för en av tre regioner. Olof har dessutom varit VD inom Professional Services sektorn med fokus på forskning och utveckling. Olof har genomfört ett antal M&A-projekt med efterföljande integrationsarbete.

Olof har gedigen styrelseerfarenhet från ett flertal olika branscher, bland annat medicintekniska produkter och e-handel, för såväl listade som PE ägda bolag.


Olof Sandén

Läs mer om TRANSEARCH på våra hemsidor www.transearch.se och www.transearch.com