Region Västmanland vinner Guldpillret 2018

Region Västmanland vinner Guldpillret 2018


I dag delar Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret för nionde året i rad. Årets vinnare är Region Västmanland och deras omfattande och framgångsrika arbete med att minska vårdorsakat läkemedelsberoende. Vinnaren tilldelas ett utbildningsstipendium till ett värde av 50 000 kronor samt ett hederspris. Priset delas ut idag, den 7 december, på Läkemedelsmarknadsdagen.

I dag delar Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret för nionde året i rad. Årets vinnare är Region Västmanland och deras omfattande och framgångsrika arbete med att minska vårdorsakat läkemedelsberoende. Vinnaren tilldelas ett utbildningsstipendium till ett värde av 50 000 kronor samt ett hederspris. Priset delas ut idag, den 7 december, på Läkemedelsmarknadsdagen.

– Årets pristagare har förändrat hela vårdkedjan vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. Från att Västmanlands förskrivningsnivåer av beroendeframkallande läkemedel legat långt över rikssnittet så har detta projekt resulterat i att förskrivningen sjunkit näst mest i riket. Ett resultat som ligger precis i linje med det som Guldpillret verkar för – att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna, säger Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.

Vårdorsakat läkemedelsberoende är ett allvarligt problem. För två år sedan inledde Region Västmanland ett organisationsöverskridande arbete med syftet att minska risken att patienter utvecklar ett vårdorsakat läkemedelsberoende, samt förbättra omhändertagandet vid utvecklat läkemedelsberoende orsakat av vården. Handlingsplaner, riktlinjer och nya arbetssätt har arbetats fram, inklusive dialog med både medborgare och vårdpersonal. Parallellt har utbildningar mot vårdpersonal och informationskampanjer riktade mot invånare genomförts. Även journalsystemet har anpassats. Sammantaget har regionens omfattande arbete lett till en minskning av förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel.

Juryns motivering lyder: ”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter”.

Syftet med Guldpillret är att uppmuntra anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna.

I juryn för Guldpillret ingår förutom Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin och Apoteksmarknaden, följande personer:

Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet
Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor
Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet
Märit Johansson, ordförande i Apotekarsocieteten
Thomas Lönngren, konsult och tidigare chef för EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Robert Ström, VD Läkemedelsförsäkringen, tel: 070 296 1620, e-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se