GSK ökade bidragen till patient- och intresseorganisationer under 2014

Transparens är en av GSK:s centrala värderingar. Därför offentliggör i dag GSK som enda läkemedelsföretag de bidrag som företaget ger till patient- och intresseorganisationer i hela Europa. Publiceringen sker på samma dag i alla länder. I Sverige ökade bidraget under 2014 jämfört med 2013.

– Patient- och intresseorganisationer spelar en central roll i samhällsdiskussionerna som kretsar kring berörda sjukdomar. Dels handlar det om förståelsen för patientgruppens vardag, men även om att uppmärksamma och skapa engagemang kring frågor som rör till exempel underbehandling eller bristfällig sjukvård, säger Jonas Vikman, chef för samhällskontakter, GSK Sverige.

Totalt för Europa bidrog företaget med motsvarande drygt 37 miljoner kronor, £ 3 miljoner, till ett hundratal olika patientföreningar. 2013 utdelades cirka 24 miljoner kronor till patient- och intresseorganisationer i Europa.

– Transparens är ett av våra viktigaste ledord som genomsyrar vår verksamhet och därför väljer vi att som enda läkemedelsföretag i Europa att publicera våra samarbeten med patient- och intresseorganisationer. Vi väljer att leva våra värden genom att redovisa alltifrån våra kliniska studier till summan som betalas ut till patientorganisationerna årligen, säger Jonas Vikman.

I Sverige var det följande föreningar som GSK samarbetade med 2014:

Posithiva Gruppen
Noaks Ark
Reumatikerförbundet
HIV Sverige
– Det här handlar i slutändan om förtroendet för oss som aktör inom branschen. För oss är det en självklarhet att årligen redovisa våra bidrag till patient- och intresseorganisationer, säger Jonas Vikman.