GSK initierar nya initiativ för att minska antalet läkemedelförgiftningar

GSK i Sverige (GlaxoSmithKline) anser att avsiktlig överdosering av smärtstillande läkemedel är bekymmersamt, särskilt bland unga kvinnor i Sverige[1]. För GSK är patientsäkerhet den allra viktigaste frågan och även om det handlar om ett begränsat antal fall av överdoser, är det tillräckligt för att vidta åtgärder. GSK har tidigare uttalat sig om att ett förbud av paracetamoltabletter i dagligvaruhandeln, enligt ett förslag från Läkemedelsverket, inte är en lösning på problemet. Istället är det nödvändigt att gräva djupare för att få en långsiktig lösning.

– Vi tror att en ökad kunskap kring ungdomars beteende och mer riktad information skulle kunna bidra till att minska avsiktlig överdosering bland ungdomar. Samtidigt vill vi också hjälpa dem att hantera analgetika på ett mer ansvarsfullt sätt. Vi kommer därför att genomföra ett antal insatser för att reducera felanvändningen av smärtstillande läkemedel. Våra planerade insatser kommer att fokusera på föräldrar och ungdomar i grundskolan, säger Thomas Maurer, VD för GSK Consumer Healthcare i Sverige och Norden.

Enligt Thomas Maurer samarbetar GSK tillsammans med flera experter för att göra så riktade insatser som möjligt. GSK planerar bland annat att genomföra en bred kampanj kring säkerhet samt en undersökning bland ungdomar i syfte att få en ökad förståelse för deras livssituation, kunskapsnivå, behov av information etc. Ytterligare detaljer om initiativet kommer att presenteras inom kort.

Kunskapslucka

Enligt experter vet ingen med säkerhet var den analgetika som används vid avsiktlig överdosering köps. Därför kan ett förbud mot distribution av analgetika i livsmedelsbutiker vara ett slag i luften.

Inger K Holmström, Professor i vårdvetenskap på Mälardalens högskola, har utfört vetenskapliga intervjustudier med svenska tonåringar om receptfria smärtstillande läkemedel. Om användning av analgetika säger hon:

– Vår forskning visar att ungdomarnas uppfattning är att det är enkelt att få tag på receptfria läkemedel. Ungdomar har praktiskt taget obegränsad tillgång till läkemedel genom olika kanaler, bland annat via hemmet, vänner i skolan och längre öppettider på apoteken. Att handla receptfria läkemedel betraktas numera nästan på samma sätt som att handla mat. Anmärkningsvärt nog så visar vår forskning att enbart ett fåtal ungdomar hade själva handlat receptfria läkemedel och dessa hade apoteket som förstahandsval. Det bästa sättet att minska problemet är enligt min mening genom ökad kunskapsnivå bland ungdomar, lärare och föräldrar.

Fokus på välbefinnande

Enligt GSK bör fokus läggas på att förstå bakgrunden till bristen på välmående och ungdomars känslomässiga lidande.

– Det är bättre och mer framsynt att arbeta förebyggande och försöka förhindra ungdomar att använda analgetika på fel sätt. Det är effektivare att titta på vad det är som orsakar detta olämpliga beteende snarare än att minska tillgången på paracetamoltabletter. Det sistnämnda är en kortsiktig lösning och kan leda till problem för andra patienter som då inte längre kommer att kunna köpa de produkter de behöver, när de behöver dem. En sådan åtgärd kan också leda till ett ökat bruk av andra smärtstillande läkemedel som, i normala doser, kan leda till fler allvarliga biverkningar, exempelvis blödningar från magsäcken, kardiovaskulära händelser och njurproblem, säger Claude Guiron, Medical och Regulatory Director på GSK.

För mer information, var vänlig kontakta:

Simon Rothstein Frankander
Kommunikationschef
Mobil:  +46 721 56 20 29