Gösta Hiller börjar i SDS som senior projektledare

Gösta Hiller börjar i SDS som senior projektledare
Gösta har en doktorsgrad från Lunds Universitet i cellbiologi och medicinsk kemi och kommer närmast från läkemedelsenheten i Sörmlands landsting. Gösta har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling och har arbetat både som preklinisk forskare och klinisk projektledare för både småmolekylsprojekt  och biologiska läkemedel i framförallt tidig klinisk utvecklingsfas på AstraZeneca. Gösta kommer att arbeta och utveckla bolagets tjänster inom clinical development för att ansvara för hela läkemedelsprogram samt enskilda kliniska studier.  Gösta arbetar tillsammans med övriga specialister i SDS för att kunna erbjuda tjänster för alla spektra av kompetenser som behövs för utvecklingen av läkemedel. Gösta Hiller är anställd som senior advisor clinical development och tar ansvar för flera projekt i tidig utvecklingsfas.


Gösta Hiller