Globalt kvalitetsregister för blödarsjuka byggt på svensk teknik

Globalt kvalitetsregister för blödarsjuka byggt på svensk teknik
I dag den 26e januari 2018 tas den första patienten in i det globala kvalitetsregistret för hemofili. Registret har tagits fram av det svenska eHälsoföretaget Health Solutions på uppdrag av World Federation of Hemophilia (WFH) i samarbete med Karolinska Sjukhuset.

Health Solutions har arbetat med registret ” World Bleeding Disorders Registry” (WBDR) sedan i oktober. Uppdraget är ett resultat av en global upphandling där bolaget valdes ut i konkurrens med ett tiotal aktörer.
– Detta viktiga initiativ kommer att sätta den globala standarden för vården av hemofilipatienter säger Glenn Pierce, MD, PhD, ordförande för WBDR:s styrgrupp och medlem av WFH:s styrelse. Data från WBDR kommer att ge oss en bild av kvaliteten i hemofilivården globalt vilket ger oss stöd i våra ansträngningar för att uppnå behandling för alla hemofilipatienter i världen.

WBDR är byggt på Health Solutions prisbelönta teknikplattform RealQ® som sedan tidigare används för fler än 20 diagnoser i sju länder. Projektet innebär att Health Solutions tar ännu ett steg i sin exportstrategi.
– Bara att bli tillfrågad om att delta i den här typen av upphandling är ett kvitto på att vi ligger rätt och gör den nytta i sjukvården som vi ska, säger Maria-Teresa Essen-Möller, VD på Health Solutions. Att sedan vinna och få leverera en sådan här viktig applikation i hela världen är givetvis fantastiskt.
Health Solutions har sedan tidigare tagit fram det svenska hemofiliregistret.

– Det svenska registret var naturligtvis en viktig referens, säger Maria-Teresa. Det är tyvärr få kvalitetsregister som upphandlas på en öppen marknad i Sverige, de flesta byggs i landstingens egen regi. Exemplet med WBDR visar att att det finns stora internationella möjligheter för svenska eHälsoföretag men det förutsätter att vi får chansen att leverera tjänster på vår hemmamarknad, annars är det svårt att skapa exportsuccéer.
Målsättningen för WBDR är att inom 5 år ha data från 50 länder och 10 000 patienter.