Forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och MSD

Globalt forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och MSD invigs

Idag invigs ett femårigt forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och MSDs amerikanska moderbolag, Merck & Co. Inc. Under en ceremoni i MSD:s lokaler i Hagastaden, berättar KI:s vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet, professor Alexander von Gabain och MSD:s globala chef för utfallsforskning, doktor Susan Shiff om vad samarbetet betyder för framtidens forskning.

– Vi är stolta och glada över att kunna knyta ihop Karolinska Institutets välrenommerade forskning med vår globala forskningsorganisation som är en av industrins bästa, säger Ulf Janzon, tf. VD, MSD i Sverige.

Forskningssamarbetet sträcker sig över fem år och omfattar cirka 1 miljon dollar per år.

Fokus för avtalet är att stimulera patientnära utfallsforskning (sk Real World Evidenceforskning) och kan även komma att innefatta kliniska studier. Målet är att besvara kliniskt viktiga forskningsfrågor och utveckla bättre behandling för patienter. En gemensam styrgrupp kommer att träffas årligen och tillsammans besluta om vilka projekt som ska ingå i samarbetet.

Samarbete och gemensamt utbyte

Till skillnad från traditionella uppdragsforskningsavtal där industrin finansierar forskning och forskningssätet själva fördelar pengarna till relevanta projekt, syftar detta avtal till att stimulera gemensamt forskningssamarbete. Båda samarbetsparterna går in i arbetet med egen investering, Merck & Co inc. går in monetärt samt med områdesexpertis, medan KI går in med motsvarande värde i forskningskapacitet och personella resurser.

Samarbetet innebär ett viktigt inflöde av både intellektuellt och finansiellt kapital till svensk life science.