Fredrik Skepp ny VD för Läkemedelshandlarna

Fredrik Skepp ny VD för Läkemedelshandlarna
Läkemedelshandlarna är branschföreningen för de parallellimporterade företagen i
Sverige. Dess främsta uppgift är att skapa optimala förutsättningar för kostnadsbesparande
och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel på den svenska marknaden.
Försäljningen av parallellimporterade läkemedel motsvarar ca 10% av värdet av den total
läkemedelsförsäljningen.

VD för Läkemedelshandlarna är en nyinrättad tjänst och ett led i den långsiktiga ambition
som LH har att skapa ökad kunskap hos myndigheter, politiker och lagstiftare.

Fredrik har lång erfarenhet från olika roller på läkemedelsmarknaden. Med bakgrund från
MSD, Pharmacia, Pfizer, Apoteket AB, som entreprenör med egna apotek och i styrelsen för
flera branschorganisationer, ska han nu leda arbetet i Läkemedelshandlarna.

”Vi är mycket glada att ha fått Fredrik ombord och ser anställningen som ett mycket viktigt
led i vår långsiktiga ambition att skapa högre kunskap hos myndigheter, politiker och
lagstiftare om parallellimport samt parallellhandelns vinster för samhället.”
säger Erik B Pfeiffer, Styrelseordförande för Läkemedelshandlarna.

Fredrik tillträder tjänsten med omedelbar verkan och kommer successivt att engageras i alla
relevanta forum där läkemedelsfrågor behandlas.