Förstärkning av Moberg Pharmas ledningsgrupp

Moberg Pharma utökar ledningsgruppen med Mark Beveridge som utses till Vice President Finance. Mark Beveridge har arbetat inom finansfunktionen på Moberg Pharma sedan 2015 och var dessförinnan senior rådgivare till bolaget. Mark Beveridge tillträder sin nya befattning den 1 juli 2018.   

Mark Beveridge utses den 1 juli 2018 till Vice President Finance och tillträder samtidigt en ordinarie plats i ledningsgruppen. Mark Beveridge har arbetat på Moberg Pharma sedan 2015, bland annat som Business Controller, och var dessförinnan senior rådgivare till bolaget inom redovisning och affärssystem. Sedan dess har han haft en viktig roll inom Mobergs finans- och transaktionsteam. Mark bidrar med djup kompetens inom affärssystem och finansiell styrning samt erfarenhet från bokföring, revision och rådgivning. Mark är ursprungligen från Sydney, Australien, där han kvalificerade sig som auktoriserad revisor. Mark har erfarenhet som senior rådgivare, bland annat på Visma Services, för ett antal små och medelstora bolag inom såväl privat som publik miljö. Han har också innehaft ledande befattningar inom flera snabbväxande e-commerce bolag, bland annat BuyInvite.com.au (numera en del av Mysale Group Plc).

Mark Beveridge har under senaste åren haft en central roll i Moberg Pharmas finans- och transaktionsteam. Mark är varmt välkommen till bolagets ledningsgrupp och jag ser fram fortsatt samarbete för att vidareutveckla Moberg Pharma’s verksamhet”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2018 klockan 11:00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070-735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se