FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – januari – augusti 2015

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige under för perioden Januari till Augusti 2015 uppgår till 25,9 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2015 (YTD) ökat med 7,78% jämfört samma period 2014. För de senaste 12 månaderna (MAT) har försäljningen ökat med 8,22% jämfört samma period 2013-2014. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs hela artikeln som PDF